جستجو
Menu

اطلاعیه بیمه روستایی (پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی خصوصی ، خیریه و دولتی غیردانشگاهی طرف قرارداد)

اطلاعیه بیمه روستایی (پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی خصوصی ، خیریه و دولتی غیردانشگاهی طرف قرارداد)

96بازدید
مهر 24, 1398

ارائه خدمات ویزیت و پاراکلینیک در بخش سرپایی به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه روستائیان و عشایر
 

قابل توجه پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی خصوصی ، خیریه و دولتی غیردانشگاهی طرف قرارداد

سلام علیکم

       احتراماً ، نظر به اینکه از تاریخ 1/8/98 ارائه خدمات ویزیت و پاراکلینیک در بخش سرپایی  به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه روستائیان و عشایر صرفاً در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده و مراجعه آنان به مراکز تشخیصی درمانی دولتی دانشگاهی امکان پذیر خواهد بود . لذا مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به مراجعین تحت پوشش صندوق بیمه روستائیان و عشایر ، نسبت به هدایت و راهنمایی آنان جهت مراجعه به مراکز تشخیصی درمانی ، دولتی دانشگاهی اقدام لازم بعمل آید . ضمناً در خصوص پذیرش بیماران خاص تحت پوشش صندوق روستائیان و عشایر که دفاتر آنها با کد 101 ( تالاسمی ) ، کد 102 ( هموفیلی ) ، ( ، کد 104 ( بیماران کلیوی و دیالیزی ) و کد 105 ( پیوند کلیه ) مشخص گردیده اند، کما فی السابق محدودیتی وجود ندارد .

 

اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

print