جستجو
Menu

قابل توجه همکاران محترم داروساز طرف قرارداد:

177بازدید
مهر 06, 1398

با توجه به دستورالعمل سازمان متبوع از تاریخ 20 مهر ماه 98 ثبت تمامی نسخ حاوی داروهای مت فورمین ، سدیم والپروات و  آتورواستاتین (تمامی اقلام نسخه) در سامانه تایید دارو الزامی است.

print