جستجو
Menu

اعتبار دفاتر بیمه سلامت منوط به تاریخ مندرج در آن نیست.

161بازدید
تیر 18, 1399

مراکز محترم درمانی طرف قرارداد و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت

با عنایت به حرکت سازمان بیمه سلامت به سمت کاهش کاربرد دفترچه بیمه و کاهش مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان ، از تاریخ 17/04/1399 تمامی دفاتر بیمه این سازمان اعم از کارکنان دولت ، سایر اقشار، بیمه سلامت همگانی ، ایرانیان و روستائیان در صورت اتمام تاریخ اعتبار و دارا بودن نسخ سفید ، با استفاده از کد دستوری #1666* اعتبار سنجی شده و در صورت معتبر بودن، بدون نیاز به تمدید دفترچه می توانند از خدمات درمانی مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند .

print