بروزرسانی 1397/10/10

جستجو
Menu

 

از بیمه خدمات درمانی تا بیمه سلامت

 

در طول فعالیت هر مجموعه ، موسسه و سازمان موفقی فعالیتهای شاخصی انجام می شود که نشانگر کمیت و کیفیت عملکرد آن نهاد است. مروری بر فهرست این فعالیتها به خوبی سطح توانایی ، پویایی و دانش مداری نهاد مذکور را نشان می دهد و می توان بر اساس آن میزان  دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را مشخص نمود. سازمان بیمه خدمات درمانی از سال 1373 که قانون آن تصویب شد تا سال 1391 که به سازمان بیمه سلامت ایران ارتقاء یافت ، راهی طولانی را طی نموده که برخی از اقدامات شاخص آن در روزشمار یا به عبارت بهتر سال شمار زیر ارائه گردیده است

طرح لایحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور از سوی دولت وقت در مجلس شورای اسلامی در شورهای اول (15 فروردین) و دوم (23 شهریور) سال 1373

تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 3 آبان 1373

تایید عدم مغایرتقانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور با شرع اسلام و قانون اساسی ایران توسط شورای نگهبان در 11 آبان 1373

ابلاغ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور توسط رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در 17 آبان 1373

پیشنهاد اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در هیات وزیران در 24 اسفند 1373

ابلاغ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی توسط معاون اول رئیس جمهور وقت در 23 اردیبهشت 1374

آغاز به کار سازمان بیمه خدمات درمانی در مهر 1374

تامین پوشش بیمه درمان برای کارکنان دولت، خویش فرمایان ، خانواده شهداء، جانبازان، روحانیون، طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان از مهر 1374

مکانیزه کردن دریافت اسناد پزشکی از مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد به منظور کاهش خطا و تسریع در رسیدگی به اسناد پزشکی و اخذ آمار هزینه های خدمات تشخیصی درمانی مورد استفاده بیمه شدگان از سال 1374

انتشار کتب تخصصی بیمه درمان و اقتصاد سلامت برای آموزش کارکنان سازمان و گسترش دانش تخصصی حوزه کاری از سال 1375

تامین پوشش بیمه درمان در بخشهای خدمات سرپایی تخصصی و بستری برای روستاییان و عشایر همراه با ارائه کارت بیمه درمان روستایی از سال 1376 تا سال 1384

انتشار نشریه خبری ، علمی ، آموزشی بیمه همگانی خدمات درمانی به عنوان نخستین نشریه تخصصی بیمه درمان کشور و به منظور انعکاس اخبار و اطلاعات بیمه درمان پایه، آموزش کارکنان سازمان ، گسترش دانش اقتصاد سلامت ، آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان حوزه سلامت و توسعه فرهنگ بیمه سلامت در کشور از شهریور 1376

راه اندازی اتصال ادارات شهرستانی سازمان به ادارات کل استانی از طریق خط VPN جهت تسریع در امور بیمه گری از سال 1378

را ه اندازی سامانه جامع بیمه گری برای ثبت نام بیمه شدگان و صدور، تعویض ، تمدید و ابطال دفترچه بیمه درمان از سال 1380

تامین پوشش بیمه درمان در بخش بستری برای شهرنشینان فاقد بیمه درمان در طرح بیمه بستری شهری از سال 1381

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک سازمان و پورتالهای ادارات کل استانی به منظور اطلاع رسانی عمومی و ارائه خدمات غیر حضوری از سال 1382

واگذاری خدمات بیمه گری به بخش خصوصی در راستای کاهش تصدی گری دولت در قالب انعقاد قرارداد با 287 نمایندگی خصوصی در سطح کشور از سال 1382

کسب مقام دوم یا سوم کشوری در گروه دستگاههای اجرایی همسان در طرح سنجش رضایتمندی مراجعان در سال 82، 83،84، 86، 87، 88، 89 ، 90

کاهش تدریجی زمان صدور دفترچه بیمه از یک ماه به 15 دقیقه از سال 1382

تشکیل بانک اطلاعاتی ، تعریف بسته خدمتی مشمول حذف یا کاهش فرانشیز خدمات سلامت و ارائه کارت هوشمند برای بیماران خاص با هدف مدیریت بهینه یارانه های مربوطه ، ارتقاء روند بیمه گری ، کنترل هزینه ها ، جلوگیری از سوء استفاده از داروهای گران قیمت ، تسهیل دسترسی بیماران خاص به خدمات درمانی و کاهش هزینه های ایشان از سال 1383

اعلام قیمت حدود 2000 قلم- کد دارو و حدود 7200 قلم - کد تجهیزات پزشکی مورد تعهد سازمان برای استفاده داروخانه های سرپایی و بیمارستانی، کاشناسان رسیدگی کننده به اسناد پزشکی سازمان و بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک سازمان از سال 1383

راه اندازی سامانه جامع رسیدگی به اسناد پزشکی در سه سطح از سال 1384

ارتقاء پوشش بیمه درمان روستاییان به کلیه خدمات درمانی پایه برای روستاییان ، عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر همراه با جایگزینی دفاتر بیمه درمان به جای کارت بیمه درمان در چهار چوب نظام ارجاع و پزشک خانواده از ابتدای سال 1384

ادغام صندوقهای بیمه درمان خویش فرمایان و بستری شهری و تشکیل صندوق بیمه درمان ایرانیان از دی 1387

تامین بیمه درمان برای افراد فاقد آن در مناطق شهری در قالب صندوق بیمه درمان ایرانیان با دریافت 50 درصد حق بیمه سرانه از ایشان و نیز ارائه تخفیفهای ویژه و کاهش حق بیمه سرانه تا حد 15 درصد برای اقشار نیازمند مورد تایید کمیته امداد از سال 1387

صدور و تمدید دفاتر بیمه درمان به صورت غیر حضوری به منظور کاهش مراجعات حضوری بیمه شدگان و تسهیل امور بیمه گری ایشان از سال 1387

مشارکت فعال در طرح ملی دفاتر پیشخوان دولت در قالب انعقاد تفاهمنامه با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، همکاری با استانداریها و تبدیل 287 نمایندگی خصوصی سازمان به دفاتر پیشخوان دولت و صدور 598 مجوز همکاری با دفاتر پیشخوان و کسب رتبه نخست کشوری در این زمینه از سال 1389

کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی در جشنواره شهبد رجایی در سال های 89 و 90

مشارکت در اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر در 3 استان منتخب از بهمن 1389

مشارکت در طرح ملی دورکاری کارکنان و کسب رتبه اول کشوری در این زمینه در سال 1389

مشارکت در اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری از سال 90

اخذ گواهینامه نظام یکپارچگی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از شرکت IMQ ایتالیا برای استقرار کشوری این نظام در کلیه ادارات و واحدهای تابعه به عنوان نخستین مورد در کشور در خرداد 1390

ارائه طرح اولیه تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور تجمیع منابع ، رفع همپوشانی بیمه ای ، برقراری عدالت در دسترسی به خدمات سلامت ، ارائه بسته خدمتی یکسان بیمه پایه درمان ، کاهش موازی کاری و اتلاف منابع در سال 1390

استقرار نظام ارزیابی متوازن (BSC) در کلیه ادارات و واحدهی استانی و ستاد سازمان از سال 1390

تاید اینترنتی نسخ دارویی در کل کشور از سال 1390

ثبت اینترنتی نام متقاضیان بیمه درمان ایرانیان از سال 1390

تهیه نرم افزار استخراج قیمت تمام شدهخدمات بیمه گری به صورت مکانیزه از سال 1390

تصویب اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران در هیات وزیران در 9 بهمن 1390

راه اندازی سامانه اینترنتی درآمد برای اخذ حق بیمه از دستگاههای بیمه گذار به صورت غیر حضوری از سل 1391

تایید اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران توسط شورای نگهبان در 22 مرداد 1391

آغاز به کار سازمان بیمه سلامت ایران از اول مهر 1391