بروزرسانی : 1400/06/28 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

 

 

داروخانه و موسسات پاراکلينيک

مزایای نسخه پیچی الکترونیک

فیلم آموزش پذیرش شرکای کاری

 

 فیلم های آموزشی نسخه نویسی الکترونیک 

 

داروخانه

 

آزمایشگاه

 

تصویربرداری

تبدیل نسخه کاغذی به الکترونیک (داروخانه -آزمایشگاه - پاراکلینیک)

حذف و ویرایش نسخ الکترونیک داروخانه ها

اپلیکیشن موبایل نسخه الکترونیک با امکان مشاهده اقلام تجویز شده

فایل آموزش استفاده از اپلیکیشن موبایل

در نسخه جدید اپلیکیشن موبایل این امکان اضافه شده است که در داروخانه ها جهت رویت نسخه در هنگام نسخه پیچی نیاز به چاپ نسخه و یا استفاده از مانیتور در قسمت انبار دارو نمی باشد و با وارد کردن کد ملی و شناسه چاپ مراجعه کننده نسخه بر روی تلفن همراه و یا تبلت قابل رویت می باشد

دانلود سوالات پر تکرار نسخه پیچی الکترونیک

آدرس ورود به سامانه نسخه پیچی الکترونیک

https://eservices.ihio.gov.ir/hdk