پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
يكشنبه 4 فروردين 1398

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
يكشنبه 9 دي 1397 14:39:06
تاریخچه


از بیمه خدمات درمانی تا بیمه سلامت

در طول فعالیت هر مجموعه ، موسسه و سازمان موفقی فعالیتهای شاخصی انجام می شود که نشانگر کمیت و کیفیت عملکرد آن نهاد است. مروری بر فهرست این فعالیتها به خوبی سطح توانایی ، پویایی و دانش مداری نهاد مذکور را نشان می دهد و می توان بر اساس آن میزان  دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را مشخص نمود. سازمان بیمه خدمات درمانی از سال 1373 که قانون آن تصویب شد تا سال 1391 که به سازمان بیمه سلامت ایران ارتقاء یافت ، راهی طولانی را طی نموده که برخی از اقدامات شاخص آن در روزشمار یا به عبارت بهتر سال شمار زیر ارائه گردیده است.

·        طرح لایحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور از سوی دولت وقت در مجلس شورای اسلامی در شورهای اول (15 فروردین) و دوم (23 شهریور) سال 1373

·        تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 3 آبان 1373

·        تایید عدم مغایرت  قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور با شرع اسلام و قانون اساسی ایران توسط شورای نگهبان در 11 آبان 1373

·        ابلاغ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور توسط رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در 17 آبان 1373

·        پیشنهاد اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در هیات وزیران در 24 اسفند 1373

·        ابلاغ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی توسط معاون اول رئیس جمهور وقت در 23 اردیبهشت 1374

·        آغاز به کار سازمان بیمه خدمات درمانی در مهر 1374

·        تامین پوشش بیمه درمان برای کارکنان دولت، خویش فرمایان ، خانواده شهداء، جانبازان، روحانیون، طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان از مهر 1374

·        مکانیزه کردن دریافت اسناد پزشکی از مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد به منظور کاهش خطا و تسریع در رسیدگی به اسناد پزشکی و اخذ آمار هزینه های خدمات تشخیصی درمانی مورد استفاده بیمه شدگان از سال 1374

·        انتشار کتب تخصصی بیمه درمان و اقتصاد سلامت برای آموزش کارکنان سازمان و گسترش دانش تخصصی حوزه کاری از سال 1375

·        تامین پوشش بیمه درمان در بخشهای خدمات سرپایی تخصصی و بستری برای روستاییان و عشایر همراه با ارائه کارت بیمه درمان روستایی از سال 1376 تا سال 1384

·        انتشار نشریه خبری ، علمی ، آموزشی بیمه همگانی خدمات درمانی به عنوان نخستین نشریه تخصصی بیمه درمان کشور و به منظور انعکاس اخبار و اطلاعات بیمه درمان پایه، آموزش کارکنان سازمان ، گسترش دانش اقتصاد سلامت ، آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان حوزه سلامت و توسعه فرهنگ بیمه سلامت در کشور از شهریور 1376

·        راه اندازی اتصال ادارات شهرستانی سازمان به ادارات کل استانی از طریق خط VPN جهت تسریع در امور بیمه گری از سال 1378

·        را ه اندازی سامانه جامع بیمه گری برای ثبت نام بیمه شدگان و صدور، تعویض ، تمدید و ابطال دفترچه بیمه درمان از سال 1380

·        تامین پوشش بیمه درمان در بخش بستری برای شهرنشینان فاقد بیمه درمان در طرح بیمه بستری شهری از سال 1381

·        راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک سازمان و پورتالهای ادارات کل استانی به منظور اطلاع رسانی عمومی و ارائه خدمات غیر حضوری از سال 1382

·        واگذاری خدمات بیمه گری به بخش خصوصی در راستای کاهش تصدی گری دولت در قالب انعقاد قرارداد با 287 نمایندگی خصوصی در سطح کشور از سال 1382

·        کسب مقام دوم یا سوم کشوری در گروه دستگاههای اجرایی همسان در طرح سنجش رضایتمندی مراجعان در سال 82، 83،84، 86، 87، 88، 89 ، 90

·        کاهش تدریجی زمان صدور دفترچه بیمه از یک ماه به 15 دقیقه از سال 1382

·        تشکیل بانک اطلاعاتی ، تعریف بسته خدمتی مشمول حذف یا کاهش فرانشیز خدمات سلامت و ارائه کارت هوشمند برای بیماران خاص با هدف مدیریت بهینه یارانه های مربوطه ، ارتقاء روند بیمه گری ، کنترل هزینه ها ، جلوگیری از سوء استفاده از داروهای گران قیمت ، تسهیل دسترسی بیماران خاص به خدمات درمانی و کاهش هزینه های ایشان از سال 1383

·        اعلام قیمت حدود 2000 قلم- کد دارو و حدود 7200 قلم - کد تجهیزات پزشکی مورد تعهد سازمان برای استفاده داروخانه های سرپایی و بیمارستانی، کاشناسان رسیدگی کننده به اسناد پزشکی سازمان و بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک سازمان از سال 1383

·        راه اندازی سامانه جامع رسیدگی به اسناد پزشکی در سه سطح از سال 1384

·        ارتقاء پوشش بیمه درمان روستاییان به کلیه خدمات درمانی پایه برای روستاییان ، عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر همراه با جایگزینی دفاتر بیمه درمان به جای کارت بیمه درمان در چهار چوب نظام ارجاع و پزشک خانواده از ابتدای سال 1384

·        ادغام صندوقهای بیمه درمان خویش فرمایان و بستری شهری و تشکیل صندوق بیمه درمان ایرانیان از دی 1387

·        تامین بیمه درمان برای افراد فاقد آن در مناطق شهری در قالب صندوق بیمه درمان ایرانیان با دریافت 50 درصد حق بیمه سرانه از ایشان و نیز ارائه تخفیفهای ویژه و کاهش حق بیمه سرانه تا حد 15 درصد برای اقشار نیازمند مورد تایید کمیته امداد از سال 1387

·        صدور و تمدید دفاتر بیمه درمان به صورت غیر حضوری به منظور کاهش مراجعات حضوری بیمه شدگان و تسهیل امور بیمه گری ایشان از سال 1387

·        مشارکت فعال در طرح ملی دفاتر پیشخوان دولت در قالب انعقاد تفاهمنامه با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، همکاری با استانداریها و تبدیل 287 نمایندگی خصوصی سازمان به دفاتر پیشخوان دولت و صدور 598 مجوز همکاری با دفاتر پیشخوان و کسب رتبه نخست کشوری در این زمینه از سال 1389

·        کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی در جشنواره شهبد رجایی در سال های 89 و 90

·        مشارکت در اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر در 3 استان منتخب از بهمن 1389

·        مشارکت در طرح ملی دورکاری کارکنان و کسب رتبه اول کشوری در این زمینه در سال 1389

·        مشارکت در اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری از سال 90

·        اخذ گواهینامه نظام یکپارچگی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از شرکت IMQ ایتالیا برای استقرار کشوری این نظام در کلیه ادارات و واحدهای تابعه به عنوان نخستین مورد در کشور در خرداد 1390

·        ارائه طرح اولیه تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور تجمیع منابع ، رفع همپوشانی بیمه ای ، برقراری عدالت در دسترسی به خدمات سلامت ، ارائه بسته خدمتی یکسان بیمه پایه درمان ، کاهش موازی کاری و اتلاف منابع در سال 1390

·        استقرار نظام ارزیابی متوازن (BSC) در کلیه ادارات و واحدهی استانی و ستاد سازمان از سال 1390

·        تاید اینترنتی نسخ دارویی در کل کشور از سال 1390

·        ثبت اینترنتی نام متقاضیان بیمه درمان ایرانیان از سال 1390

·        تهیه نرم افزار استخراج قیمت تمام شده  خدمات بیمه گری به صورت مکانیزه از سال 1390

·        تصویب اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران در هیات وزیران در 9 بهمن 1390

·        راه اندازی سامانه اینترنتی درآمد برای اخذ حق بیمه از دستگاههای بیمه گذار به صورت غیر حضوری از سل 1391

·        تایید اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران توسط شورای نگهبان در 22 مرداد 1391

·        آغاز به کار سازمان بیمه سلامت ایران از اول مهر 1391